Privacy policy

1. Algemene informatie 

Door deze website, www.officeassist.nl van Office Assist B.V. (“Office Assist”), te bezoeken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze Privacy Policy. Gaat u niet akkoord, maak dan geen gebruik van deze website. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op externe websites die naar deze website verwijzen of waarheen vanaf deze website wordt verwezen.
Office Assist behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Privacy Policy aan te brengen. Bezoek deze webpagina voor de laatste versie van de verklaring. Deze Privacy Policy is voor nieuwe gebruikers van kracht zodra de registratie is geaccepteerd, en gaat voor bestaande gebruikers in op 1 januari 2014.


2. Doel van het verwerken van persoonsgegevens 

De manier waarop Office Assist omgaat met persoonsgegevens die op of via deze website worden verwerkt is in overeenstemming met de landelijke privacywetgeving:
a) ) ten behoeve van het beheer van de contractuele relatie (zoals contactinformatie);
b) voor het uitvoeren van bestellingen (bijv. voor het leveren van door u bestelde producten);
c) ten behoeve van interne analyses van demografische gegevens en interesses van onze gebruikers, voor de analyse van het gebruik van de website, en om de inhoud, lay-out en services van de website te verbeteren;
d) voor direct marketing (bijv. mailings aan u over productaanbiedingen, nieuwe producten en/of services, berichten in aansluiting op uw gebruik van deze website);
e) om te voldoen aan verplichtingen die door wet- en regelgeving en door bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties worden opgelegd (bijv. boekhoudkundige verplichtingen).. 

3. Procedures voor de verwerking van persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen 

De verwerking van persoonsgegevens wordt in samenhang met de bovengenoemde oogmerken handmatig of met behulp van computersystemen uitgevoerd, op een wijze die in direct verband staat met de oogmerken zelf, en om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.
Office Assist gebruikt voor het plaatsen van bestellingen en het openen van uw accountinformatie een beveiligde server. Het vergaren van gegevens door Office Assist wordt eveneens beschermd tegen onbevoegd gebruik. Office Assist maakt gebruik van redelijke en up-to-date  Internetbeveiligingsmethoden en -technieken om gegevens tegen onbevoegd gebruik te beveiligen en een juist gebruik van gegevens te waarborgen. 

Op een aantal pagina’s van deze website maakt Office Assist gebruik van middelen ter verkrijging van gegevens, zogenaamde “cookies”. “Cookies” zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Met behulp van cookies kunnen we onze diensten aanbieden; bepaalde elementen van deze website zijn alleen beschikbaar door gebruik van een “cookie”. De meeste cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”, die na een sessie automatisch van de harde schijf van uw computer worden verwijderd. Als uw browser de mogelijkheid biedt kunt u onze “cookies” altijd weigeren. In dat geval kunt u mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik maken en dient u eventueel uw wachtwoord vaker in te voeren gedurende uw bezoek aan de website. 

4. Categorieën van personen aan wie de gegevens kunnen worden doorgegeven 

Office Assist kan een of meer onderdelen van uw bestelling uitbesteden aan derden; om die reden kan Office Assist sommige van uw persoonsgegevens rechtstreeks aan die derde partijen doorgeven. In die gevallen zijn die derde partijen niet gerechtigd om die gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan om de bestelde producten of diensten aan u te leveren.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verkoopt of verhuurt Office Assist uw persoonsgegevens niet aan derde partijen voor hun marketingdoeleinden.
Office Assist deelt informatie, waaronder persoonsgegevens die op of via deze website zijn verkregen, met haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, aangesloten ondernemingen en joint ventures, die een zelfde privacybeleid voeren als in deze Privacy Policy uiteen wordt gezet, en voor zover toepasselijke wetten dit toestaan.
Office Assist kan van tijd tot tijd algemene statistische informatie over deze website en zijn bezoekers bekendmaken, zoals bezoekersaantallen, aantallen en soorten aangekochte producten en/of diensten, etc. 

5. Bijzondere rechten 

Als uw persoonsgegevens op of via deze website worden verwerkt, dan hebt u recht op bevestiging van de registratie van uw persoonsgegevens bij Office Assist en om mag u gegevens in een begrijpelijke vorm ontvangen. Ook hebt u recht op een verklaring ten aanzien van de oorsprong van de gegevens en van de reden van de gegevensverwerking; u kunt verzoeken om gegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn bij te werken of te corrigeren; u kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing of verkoopdoeleinden; u hebt het recht om gegevens die door schending van privacywetgeving zijn verkregen te laten verwijderen, blokkeren of anonimiseren; en u kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

6. Als verleend beschouwde toestemming 

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruik van de gegevens die u op of via deze website bekend maakt. U gaat er ook mee akkoord dat Office Assist uw persoonsgegevens kan gebruiken om contact met u op te nemen en om u informatie te sturen. Door deze Privacy Policy te accepteren gaat u uitdrukkelijk akkoord om deze informatie te ontvangen. Als u onze berichten niet wenst te ontvangen, geef dan via het contactformulier aan dat u bepaalde berichten van Office Assist niet wenst te ontvangen.